Att sätta ihop en cykel

På kvällskvisten hjälpte Modena sin pappa när han satte ihop hennes
nya fina gula cykel.

Följ mig gärna på Instagram: Jarnfrun

Gillar