Familjepolitiken

Den här texten hittade jag i ett nyhetsbrev från mässan "Barn & Baby". Alla mammor och pappor har säkert inte tid att sätta sig in i politiken men det här var en bra sammanfattning.

Den 19 september är det val i Sverige och allt tyder på att det blir en spännande uppgörelse. Sitter regeringen kvar eller blir det ett maktskifte? Vad vill de olika blocken med sin familjepolitik? Här är en snabbguide till småbarnsföräldrar som inte hunnit följa alla valdebatter i media.

Ur Alliansens valmanifest:
• Plikten att anmäla vård av sjukt barn samma dag som barnet insjuknar tas bort.
• Olikbehandlingen av kvinnors graviditetsrelaterade besvär i trygghetssystemen ska analyseras och brister åtgärdas.
• Föräldrar ska kunna vara föräldralediga samtidigt, med föräldrapenning, i 30 dagar under barnets första levnadsår.
• Det särskilda bidraget för barn inom ramen för bostadsbidraget höjs.
• Jämställdhetsbonusen förenklas och förtydligas.
• Vårdnadsbidraget görs mer flexibelt genom att karenstiden förkortas.
• Alla föräldrar som separerar ska erbjudas ett samarbetssamtal.

Läs mer på www.alliansen.se.

Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets regeringsplattform:

• Max fem barn per personal och sänkt maxtaxa i förskolan.
• Rätt till 30 timmars förskola i veckan för alla barn, även om de får ett syskon eller en förälder blir arbetslös.
• Barnomsorgen ska vara tillgänglig även på kvällar, nätter och helger.
• Vill höja underhållsstödet, bostadsbidraget för ensamstående och taket i den tillfälliga föräldrapenningen (de så kallade vab-dagarna).
• Jämställdhetsbonusen som Alliansen har infört i föräldraförsäkringen avskaffas, liksom vårdnadsbidraget.
• Sänkt skatt för föräldralediga.

Läs mer på www.rodgron.se


Skickat från min iPhone

Följ mig gärna på Instagram: Jarnfrun

Gillar

Kommentarer